Finansiering

Vogn-Service AS bistår kundene med å skaffe finansiering fra banker og finansieringsselskaper. Våre fortrukne samarbeidspartnere pr i dag er Sparebank1 Finans Østlandet og  Nordea (tidligere SG-finans). 

Disse kan bistå med ulike fordelaktige låne- og leasingavtaler

Kontaktpersoner :
Ingrid Lundh

telefon: 916 40 552

e-post: ingrid.lundh@sb1fo.no

Kontaktpersoner :
Therese Løkkevik

telefon: 902 71 994

e-post: therese.lokkevik@nordea.com