Fzw Bernard Krone GmbH har sine røtter tilbake til 1906. Krone transportmateriell produseres ved 3 ulike lokasjoner i Tyskland, Werlte, Herzlake og Lübtheen.

De er Europas nest største produsent av tilhengere for stykkgods og temperert gods, og Europas største produsent av vekselflak og - skap. 

 

Fzw Bernard Krone har nå inngått et samarbeid med Trailer Dynamics GmBH.

Trailer Dynamics utvikler nye og fremtidsrettete løsninger, med fokus på miljø og bærekraft. 

I samarbeid med Krone har de utviklet e-Trailer, trailer med elektrisk drift på en aksel

se: Trailer Dynamics, eller ta kontakt med oss

Krone leverer egne modeller og variantet for
nordiske forhold