Rytle GmbH er et tysk selskap spesialisert på bærekraftig nær distribusjon. Selskapet er en del av Krone-konsern.

Til forskjell fra andre leverandører av elektriske varesykler, inneholder Rytle-konseptet alle elementer for smidig og miljøvennlig varefremføring. En flyttbar HUB med BOX rullebokser frakter varene fra terrminal frem til distribusjonsområde. BOX rulleboksene hektes på MOVR, en elektrisk sykkel som frakter og henter varene hos mottaker. Telematics gir muligheter for analysering av transportdata, tidsforbruk, flaskehalser etc. Dette bidrar til utvikling og optimalisering av distibusjonrutene