Her viser vi noen av de elemeter som inngår i Rytle-konseptet